srendeelhuitrutr
srendeelhuitrutr

Бодовање и рангирање пријава

20 БОДОВА

- место инвестиције у подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди у складу са посебним прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди;
- инвестиција усмерена ка заштити животне средине или управљању отпадом и отпадним водама;
- подносилац захтева сертификован за органску производњу у складу са прописом којим се уређује органска производња, односно ако је овлашћени корисник ознаке географског порекала у складу са прописом којим се уређују географске ознаке за пољопривредне и прехрамбене производе;
- целокупна инвестиција усмерена за достизање стандарда Европске уније;
- инвестиција усмерена за побољшање енергетске ефикасности, укључујући и коришћење обновљивих извора енергије.


Ако подносилац захтева испуњава више критеријума бодови се сабирају.
Ако постоји више захтева за одобравање пројекта са истим бројем бодова према критеријумима за рангирање, предност има раније поднет захтев за одобравање пројекта.

IPARD

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.