srendeelhuitrutr

Izmene IPARD programa

sreda, 24. april 2019.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je IZMENE I DOPUNE IPARD PROGRAMA ZA REPUBLIKU SRBIJU ZA PERIOD 2014-2020. GODINE dana 21.03.2019. godine.

Najvažnije izmene:

  • Sva teritorija Republike Srbije se može smatrati ruralnom teritorijom, izuzimajući teritorije naseljenih mesta sa gustinom naseljenosti iznad 150 stanovnika po km2 u 27 gradova i gradu Beogradu, koji su dati u Spisku naseljenih mesta izvan ruralnih područja (na Meru 7 mogu konkurisati sve firme i lica sa gazdinstvom registrovani za turizam čije bi se investicije realizovale u područjima koja nisu na ovoj listi)
  • Ispunjenost minimalnih nacionalnih standarda kod poljoprivrednih gazdinstva do 15ha u Sektoru voća i povrća će se proveravati samo u okviru sektora u kojem korisnik podnosi zahtev, a ne na celom poljoprivrednom gazdinstvu
    za konkurisanje za farme roditeljskog jata potreban je upisan objekat za proizvodnju roditeljskog jata kokošaka teškog tipa
  • Poljoprivredna gazdinstva moraju imati minimum 2 ha i maksimum 20 ha jagodastog voća i minimum 5 ha i maksimum 100 ha drugog voća na kraju investicije, osim u slučaju skladišnih objekata gde kriterijumi moraju biti zadovoljeni na početku investicije
  • Kod sektora voća podržaće se investicije i u podizanje i obnavljanje zasada voća (kupovina višegodišnjeg sadnog materijala - osim jednogodišnjih biljaka), uključujući pripremu zemljišta;
  • Kod sektora povrća promenjeni su uslovi vezani za površine na otvorenom i sada glase od minimum 3 ha do maksimum 100 ha povrća na otvorenom
    kod klanica se posmatra minimalni navedeni kapacitet klanja po danu a ne za 8 radnih časova
  • Kod kriterijuma za bodovanje projekata za turizam dodatne bodove će dobiti podnosilac koji je žena ili preduzeće koje u svojoj strukturi zaposlenih ima najmanje 30% žena

Program o izmenama i dopunama IPARD programa možete preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Spisak naseljenih mesta izvan ruralnih područja (vezano za Meru 7) je na linku ispod.

Ipard

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.