srendeelhuitrutr

Nove izmene pravilnika za MERU 3

ponedeljak, 25. novembar 2019.

Uprava za Agrarna plaćanja objavila je izmene pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda.

Najvažnije izmene odnose se na:

  • Sektor jaja - Prerađivači u sektoru jaja mogu da ostvare IPARD podsticaj ukoliko na kraju investicije imaju objekat za izradu proizvoda od jaja koji ispunjava veterinarsko-sanitarne, odnosno opšte i posebne uslove za higijenu hrane životinjskog porekla i koji je upisan u Registar odobrenih objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo.
  • Sektor grožđa - Proizvođači vina koji apliciraju za IPARD podsticaje treba da imaju i sopstvenu proizvodnju grožđa i da pre podnošenja zahteva za IPARD budu upisani u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino. Takođe, utvrđen mogući kapacitetet godišnje proizvodnje vina treba da se kreće u granicama od 20.000 do 1.000.000 litara.”

PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva možete preuzeti na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja – http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2019/11/pravilnik-izmena-ma3-nov.2019.pdf.

Ipard

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.