srendeelhuitrutr

IPARD - MERA 1

Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

UKUPAN BUDŽET JE 101.386.667 EUR.

IPARD - MERA 3

Investicije u fizičku imovinu za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda

UKUPAN BUDŽET JE 87.346.667 EUR.

IPARD - MERA 7

Divеrzifikacija poljoprivrеdnih gazdinstava i razvoj poslovanja

Ukupan budžet je 20.000.000 EUR.

SVETSKA BANKA

Bespovratna sredstva za primartnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu

UKUPAN BUDŽET JE OKO 50.000.000 USD.

 • Objavljеn 6. javni poziv za Mеru 1 IPARD programa
  Rok za podnošеnjе zahtеva za odobravanjе prava na podsticajе jе od 21. juna 2021. godinе do 10. sеptеmbra 2021. godinе...
 • IPARD - MERA 1

  Investicije u izgradnju, rekonstrukciju i nabavku opreme za poljoprivredne proizvođače...

 • IPARD - MERA 3

  Investicije u izgradnju, rekonstrukciju i nabavku opreme za prehrambenu proizvodnju...

 • IPARD - MERA 7

  Subvencije i donacije za turizam, Razvoj ruralnog turizma i pratećih usluga ...

Novosti iz naše kompanije


IPARD 3 program 2021-2027

 Izrada novog programa je u toku

USAID program garancijske šeme

 Podrška pri dobijanju kredita za pokrtivanje kolaterala

SIM CERT - PODRŠKA

Naša podrška kompanijama

Ipard

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.