ipard srbija ipard srbija

ipard ipard

 

ВАШ И НАШ ЦИЉ БР.1 : УСПЕШНО КОНКУРИСАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ДОНАЦИЈИ

За ово је потребно да консултанти тачно тумаче услове за конкурисање, да имају искуства са ЕУ пројектима и са финансијском анализом и да познају законску регулативу Србије и ЕУ. Такође је важан елемент да консултанти знају како да представе везу инвестиције са ЕУ стандрардима и постављеним циљевима програма и изабраног производног сектора. Пролазност на ИПАРД конкурсима у другим земљама је био мањи од 25%.


ВАШ И НАШ ЦИЉ БР.2 : УСПЕШНА РЕФУНДАЦИЈА ИНВЕСТИРАНИХ СРЕДСТАВА

Велики опрез треба имати при дефинисању пројекта и његовом спровођењу јер се може догодити да не можете да добијете рефундацију јер нисте испоштовали захтеве конкурса, као и захтеве стандарда за безбедност хране / за заштиту животне средине / добробит животиња / безбедност и здравље запослених.
Велики број пројеката у другим земљама на ИПАРД програму (углавном када су инвестиције биле у објекте и производне капацитете) нису могле бити исплаћене у планираном року услед неиспуњвања наведених услова.


ПРЕДСТАВЉАЊЕ НАШИХ КОНСУЛТАНТСКИХ КАПАЦИТЕТА:

 • Просечни годишњи приход у задњих пет година СИМ ЦЕРТ доо и његових пратећих консултантских кућа: више од 250.000 ЕUR
 • Приход у 2017.години: више од 390.000 ЕUR
 • Број стално запослених консултаната: 12
 • Број реализованих пројеката: више од 500 пројеката
 • Канцеларије СИМ ЦЕРТ –а : Београд, Нови Сад, Крушевац
 • Оснивање агенције СИМ ЦЕРТ од које настаје СИМ ЦЕРТ доо је од 2006.год.
 • Сарадници и пословни партнери: Стратешка сарадња са серификационим кућама, лабораторијама, банкама, значајним компанијама, консултантима, берзама, маркетиншким агенцијма,... као и многим другим важним играчима ИПАРД програма
 • Раст и развој СИМ ЦЕРТ-а:
  • Број уговорених послова: више од 90
  • Број послова који се уговарају: више од 40
  • Број ново-планираних запослених: више од 3
  • Очекивани пораст прихода на основу улагања у развој капацитета: више од 4 пута

Наша конкурентска предност у области ИПАРД програма се заснива на интеграцији консултантских знања из области:

 • Пројеката Европских фондова
 • Стандарда за безбедност хране, квалитет, примарне пољопривредне производње, животне средине, безбедности и здрављу на раду, и сл. као и законске регулативе ЕУ и Србије из ових области
 • Финансијске анализе

 

ipard srbija
     

 

     
ИНТЕРНИ ЛИНКОВИ
 
 
›› Почетна

›› ИПАРД II

›› Наша подршка клијентима

›› Мера 1

›› Мера 3

›› Мера 7

›› Kontakt
 

 

ДОКУМЕНТА
 
 
›› ИПАРД програм РС - СРБ

›› ИПАРД програм РС - ЕН

›› Правилник о одређивању подручја

›› Насеља у планинским областима

›› ИПАРД Правилник 2017 - Мера 1

›› ИПАРД Правилник 2017 - Мера 3
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
 
 
›› Референтна листа - СИМ ЦЕРТ д.о.о.

     
СИМ ЦЕРТ Д.О.О.
СИМ ЦЕРТ Д.О.О.
Адреса: Руђера Бошковића 19-a, Крушевац
Телефон: +381 37 403 118
Е-пошта: office@simcert.co.rs
ipard ipard ipard