ipard srbija ipard srbija ipard srbija

ipard ipard
 
________________________________________________________________________________________________________________
 

IPARD II PROGRAM EU

NAŠA PODRŠKA KLIJENTIMA

 

Mi smo konsultantska kuća SIM CERT doo sa sedištem u Kruševcu. Bavimo se poslovnim konsaltingom.

Naši konsultanti pokrivaju teren cele Srbije. Prema dogovoru dolazimo kod klijenata u cilju pripreme za konkurisanje i podrške realizacije nakon dobijanja donacije.

NAŠA ULOGA JE DA OMOGUĆIMO KLIJENTIMA DA DOBIJU DONACIJE I REALIZUJU PROJEKTE.
MI SE FINANSIRAMO SAMO OD USPEŠNIH PROJEKATA - PREKO ODOBRENOG IZNOSA ZA KONSULTANTSKE USLUGE KOJE SE TAKOĐE REFUNDIRAJU PREKO OVIH DONACIJA.

Metodologija rada koju primenjujemo obezbeđuje našim klijentima:

- snimak stanja prema upitniku o primenjivosti traženih EU standarda i potrebama za investiranje prema zahtevima EU standarda
- usklađivanje ekonomsko – tehničkog prezentovanja projekta
- kompletnost ispunjavanja zahteva i postupka konkurisanja
- podršku u toku realizacije u cilju ispunjavanja preuzetih obaveza po konkursu i obezbeđivanja uslova za refundaciju 
- podrška nakon realizacije u cilju dokazivanja stepena ispunjenosti ciljeva – usaglašavanja sa EU standardima
- maksimalnu korist od traženih donacija

Iskustvo iz drugih zemalja pokazuje da je najveći broj neprihvaćenih projekata bio usled loše i nekompletne pripreme konkursne dokumentacije i nedovoljno stučnog dokazivanja ekonomske opravdanosti projekta i ispunjavanja ciljeva donacija, a to je poboljšanje poslovanja korisnika prema zahtevima EU standarda.

 

Naš konsultantski tim ima iskustvo na oko 400 realizovanih projekata iz oblasti:
 
a) standarda
 
- standarda za bezbednost i kvalitet hrane
- standarda za poljoprivrednu proizvodnju
- standarda za kvalitet
- standarda za zaštitu životne sredine
- standarda za zaštitu zdravlja i bezbednost zaposlenih
 
b) poslovno-razvojnih projekata
 
- projekti EU donacija za inovacije „Horizon 2020“
- projekti Inovacionog Fonda R.Srbije
 
c) konkursa za dodelu donacija
 
- NARR
- SIEPA
- USAID
- Fruit&Berries
- HORIZON 2020
- Inovacioni Fond – Mini / Matching Grants
- EBRD
- PSD

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

IPARD DONACIJE
- KONSULTANTSKA PODRŠKA ZA KONKURISANJE -

MERA 1 – „za poljoprivredu”

MERA 3 - “za prehrambenu industiju”

MERA 7 – “podrška ruralnom razvoju (turizam, usluge i proizvodnja)”

U TOKU KONKURISANJA – PRE DOBIJANJA DONACIJA

tumačenje zahteva konkursa i mogućnosti za finansiranja investicija preko donacija IPARD

tumačenje finansijskih i tehničko-administrativnih obaveza korisnika donacija

detaljan snimak stanja i izrada studije tehničkih potreba i usklađivanje sa:

 1. standardima zaštite životne sredine i propisima

 2. propisima i standardima za poljoprivrednu proizvodnju

(snimak stanja na osnovu ISO 14001, Global G.A.P. i zakonske regulative R.S.)

 

detaljan snimak stanja i izrada studije tehničkih potreba i usklađivanje sa:

 1. standardima zaštite životne sredine i propisima

 2. propisima i standardima za bezbednost hrane / kvalitet

(snimak stanja na osnovu ISO 14001, HACCP / ISO 22000 / IFS / FSSC 22000 / BRC i zakonske regulative R.S.)

 

detaljan snimak stanja i izrada studije tehničkih potreba i usklađivanje sa:

 1. standardima zaštite životne sredine i propisima

 2. propisima i standardima za bezbednost hrane i/ili standardima za kvalitet

(snimak stanja na osnovu ISO 14001, HACCP / ISO 22000 / IFS / FSSC 22000 / BRC, ISO 9001 / IVA 2 / IVA 4 i zakonske regulative R.S.)

 

kompletiranje studije izvodljivosti

sa aspekta finansijsko - tehničkih zahteva i marketinško – komercijalnih očekivanja sa naglaskom na ispunjavanje standarda EU i propisa RS

popunjavanje administrativnih obrazaca konkursa

pomoć za realizaciju postupka nabavke – obezbeđivanja ponuda preko PRAG pravila

konsultantsko vođenje postupaka dobijanja potrebnih dozvola

konsultantsko vođenje postupaka popunjavanja finansijskih obrazaca konkursa

izrada poslovnog plana ili investicione studije

tumačenje potreba i zahteva za potrebe tehničko – investicione dokumentacije

tumačenje potreba i zahteva za potrebe dobijanja dozvola i potvrda od državnih insitucija i ovlašćenih lica

kompletiranja konkursne dokumentacije u cilju podnošenja zahteva za dodelu donacija

U TOKU REALIZACIJE INVESTICIJE

tumačenje zahteva i pravila ulaganja

konsultantska pomoć za definisanje zahteva za izmenom

konsultantska pomoć za izradu parcijalnih i konačnih izveštaja o realizaciji

Implementacija dokumentacije i obuka:

 1. standarda zaštite životne sredine

 2. standarda za poljoprivrednu proizvodnju

Podrška za sertifikaciju – ako je to želja / potreba klijenta.

(na osnovu ISO 14001, Global G.A.P. i zakonske regulative R.S.)

 

Implementacija dokumentacije i obuka:

 1. standarda zaštite životne sredine

 2. propisima i standardima za bezbednost hrane / kvalitet

Podrška za sertifikaciju – ako je to želja / potreba klijenta.

(na osnovu ISO 14001, HACCP / ISO 22000 / IFS / FSSC 22000 / BRC i zakonske regulative R.S.)

 

Implementacija dokumentacije i obuka:

 1. standarda zaštite životne sredine

 2. propisima i standardima za bezbednost hrane i/ili standardima za kvalitet

Podrška za sertifikaciju – ako je to želja / potreba klijenta.

(na osnovu ISO 14001, HACCP / ISO 22000 / IFS / FSSC 22000 / BRC, ISO 9001 / IVA 2 / IVA 4 i zakonske regulative R.S.)

 

podrška za novo konkurisanje preko IPARD programa ili drugih programa donacija

 
 
 
 

 

     
INTERNI LINKOVI
 
 
›› Početna

›› IPARD II

›› Naša podrška klijentima

›› IPARD Mera 1

›› IPARD Mera 3

›› IPARD Mera 7

›› Kontakt
 

 

DOKUMENTA
 
 
›› IPARD program RS - SRB

›› IPARD program RS - SRB - EN

›› Pravilnik o određivanju područja

›› Naselja u planinskim oblastima

›› IPARD Pravilnik 2017 - Mera 1

›› IPARD Pravilnik 2017 - Mera 3
REFERENTNA LISTA
 
 
›› Referentna lista - SIM CERT d.o.o.

     
SIM CERT D.O.O.
SIM CERT D.O.O.
Adresa: Ruđera Boškovića 19-a, Kruševac
Telefon: +381 37 403 118
E-pošta: office@simcert.co.rs
ipard ipard ipard