srendeelhuitrutr

Izmene odobrenog projekta

Posle donošenja rešenja o odobravanju projekta a najkasnije 30 dana pre isteka roka za realizaciju odobrenog projekta korisnik IPARD podsticaja može podneti zahtev za izmenu odobrenog projekta:

  • ako su izmene projekta takve da se njima ne menjaju bitne osobine, odnosno svrha investicije;
  • ako se izmene odnose na produžetak roka za završetak projekta, odnosno produžetak roka za podnošenje zahteva za isplatu, iz opravdanih razloga;
  • ako realizacija odobrenog projekta nija moguća ili nije ekonomski opravdana usled:
  • više sile
  • nemogućnosti dobavljača da obezbedi proizvode i usluge
  • promene propisa
  • uvođenja novih tehnologija koje mogu poboljšati efikasnost predmetne investicije.

Uz zahtev za izmenu odobrenog projekta, podnosilac dostavlja i dokaze kojima se potvrđuje opravdanost razloga za izmenu.
Izmene projekta moraju biti u skladu sa opštim i posebnim uslovima za odobravanje projekata propisanim ovim pravilnikom.

Ipard

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.