Први конкурси се очекују крајем 2017. или почетком 2018. године
  ipard srbija
ipard srbija
Наша консултантска кућа се бави пројектима веће вредности. Минимална вредност инвестиције 100.000 ЕУР.
Први конкурси се очекују крајем 2017. или почетком 2018. године. ИПАРД II ПРОГРАМ ДОНАЦИЈА - БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЕУ - 2014-2020. година УКУПАН БУЏЕТ ДО 2020 ГОД. = 229.970.558 ЕУР. ДОНАЦИЈЕ - БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И СТОЧАРСТВО = 101.386.667 ЕУР. ДОНАЦИЈЕ - БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ = 82.946.667 ЕУР. ДОНАЦИЈЕ - БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗАМА И УСЛУГЕ = 23.333.333 ЕУР.
 

ИПАРД ДОНАЦИЈЕ
(Укупан буџет до 2020 год. = 229.970.558 Евра.)

 
ipard mera 101

ИПАРД - МЕРА 101

Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

 

Инвестиције у изградњу, реконструкцију и набавку опреме за пољопривредне произвођаче...

Укупан буџет је 101.386.667 ЕУР.

ipard mera 103

ИПАРД - МЕРА 103

Инвестиције у физичку имовину за прераду и маркетинг пољопривредних производа

 

Инвестиције у изградњу, реконструкцију и набавку опреме за прехрамбену производњу...

Укупан буџет је 82.946.667 ЕУР.

IPARD MERA 302

ИПАРД - МЕРА 302

Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања

 

Развој руралног туризма и пратећих услуга ...

Укупан буџет је 23.333.333 ЕУР.

IPARD

СИМ ЦЕРТ - ПОДРШКА

Наша подршка компанијама


 

Искуство из других земаља показује да је највећи број неприхваћених пројеката одбачен због лоше припреме, и неусклађености пројекта са општим и специфичним циљевима програма...

 
       
     
ИНТЕРНИ ЛИНКОВИ
 
 
›› Почетна

›› ИПАРД II

›› Наша подршка клијентима

›› Мера 101

›› Мера 103

›› Мера 302

›› Kontakt
 

 

<
ДОКУМЕНТА
 
 
›› ИПАРД програм РС - СРБ

›› ИПАРД програм РС - ЕН

›› Правилник о одређивању подручја

›› Насеља у планинским областима

›› ИПАРД Правилник 2017 - Мера 101

›› ИПАРД Правилник 2017 - Мера 103
 
 
 
›› Референтна листа - СИМ ЦЕРТ д.о.о.

›› IPARD контакт формулар

     
СИМ ЦЕРТ Д.О.О.
СИМ ЦЕРТ Д.О.О.
Адреса: Руђера Бошковића 19-a, Крушевац
Телефон: +381 37 403 118
Е-пошта: office@simcert.co.rs
IPARD IPARD IPARD
ipard
ipard