ipard srbija ipard srbija ipard srbija

ipard ipard
 

ИПАРД ДОНАЦИЈЕ
(Укупан буџет до 2020 год. = 230.096.080 EUR.)

 
ipard mera 101

ИПАРД - МЕРА 1

Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

 

Инвестиције у изградњу, реконструкцију и набавку опреме за пољопривредне произвођаче...

Укупан буџет је 101.386.667 ЕУР.

ipard mera 103

ИПАРД - МЕРА 3

Инвестиције у физичку имовину за прераду и маркетинг пољопривредних производа

 

Инвестиције у изградњу, реконструкцију и набавку опреме за прехрамбену производњу...

Укупан буџет је 87.346.667 ЕУР.

IPARD Mera 7

ИПАРД - МЕРА 7

Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања

 

Развој руралног туризма и пратећих услуга ...

Укупан буџет је 20.000.000 ЕУР.

IPARD

СИМ ЦЕРТ - ПОДРШКА

Наша подршка компанијама


 

Искуство из других земаља показује да је највећи број неприхваћених пројеката одбачен због лоше припреме, и неусклађености пројекта са општим и специфичним циљевима програма...