srendeelhuitrutr

Iznos i predmet donacija

Korisnik ostvaruje IPARD podsticaje, bez obzira na ukupnu vrednost investicije, u okviru sledećih granica:

 1. za sektor voća, sektor povrća i sektor ostalih useva u iznosu od 5.000 do 700.000 evra;
 2. za sektor mleka i sektor mesa u iznosu od 5.000 do 1.000.000 evra.

Korisnik može da ostvari ukupan iznos IPARD podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom od 1.500.000 evra u periodu sprovođenja IPARD programa.

Pravo na IPARD podsticaje može se ostvariti isključivo za investicije koje su realizovane nakon donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak koji može da nastane u periodu važenja IPARD programa.

IPARD podsticaji utvrđuju se u procentualnom iznosu od vrednosti prihvatljivih troškova investicije umanjene za iznos PDV-a, i to:
1) 60% od ukupnih prihvatljivih troškova
2) 65% od ukupnih prihvatljivih troškova - ako je korisnik lice mlađe od 40 godina na dan donošenja odluke o odobravanju projekta;
3) 70% od ukupnih prihvatljivih troškova - ako je mesto investicije u planinskim područjima u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.
Za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama IPARD podsticaji se utvrđuju u dodatnom iznosu od 10% preko procentualnog iznosa iz stava 1. ovog člana.

Pravo na IPARD podsticaje ne može da se ostvari za:

 1. poreze, uključujući PDV;
 2. carine, uvozne i druge dažbine;
 3. kupovinu, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li će lizing rezultirati promenom vlasništva;
 4. kazne, finansijske penale i sudske troškove;
 5. troškove poslovanja;
 6. polovnu mehanizaciju i opremu;
 7. bankarske troškove, troškove garancija i slične troškove;
 8. troškove konverzije, troškove i gubitke u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD namenskim računom, kao i druge čisto finansijske troškove;
 9. doprinose u naturi;
 10. troškove održavanja, amortizacije ili zakupa;
 11. nabavku predmeta investicije putem lizinga, kompenzacije, asignacije i cesije ili nabavku na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja duga;
 12. nabavku predmeta investicije gotovinskim plaćanjem.
Ipard

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.