srendeelhuitrutr

Izmene odobrenog projekta

Posle donošenja rešenja o odobravanju projekta, a najkasnije 30 dana pre isteka roka za realizaciju odobrenog projekta, korisnik može podneti zahtev za izmenu odobrenog projekta ako:
1) su izmene projekta takve da se njima ne menjaju bitne osobine, odnosno svrha investicije;
2) se izmene odnose na produžetak roka za završetak projekta, odnosno produžetak roka za podnošenje zahteva za isplatu, iz opravdanih razloga;
3) realizacija odobrenog projekta nije moguća ili nije ekonomski opravdana usled:
- više sile,
- nemogućnosti dobavljača da obezbedi proizvode i usluge,
- promene propisa,
- uvođenja novih tehnologija koje mogu poboljšati efikasnost predmetne investicije.
Uz zahtev za izmenu odobrenog projekta, podnosilac zahteva dostavlja i dokaze kojima se potvrđuje opravdanost razloga za izmenu.
Izmene projekta moraju biti u skladu sa uslovima za odobravanje projekta propisanim ovim pravilnikom.

Ipard

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.