srendeelhuitrutr

Iznos i predmet donacija

Korisnik IPARD podsticaja može da ostvari pravo na IPARD podsticaje u iznosu od:
- najmanje 5.000 evra
- najviše 300.000 evra po zahtevu, bez obzira na ukupnu vrednost investicije.
Korisnik može da ostvari ukupan iznos IPARD podsticaja, u skladu sa ovim pravilnikom, u vrednosti do 400.000 evra, i to kroz najviše tri projekta, u periodu sprovođenja IPARD programa.
IPARD podsticaji utvrđuju se u procentualnom iznosu do 65% vrednosti prihvatljivih troškova investicije.
Vrednost prihvatljivih opštih troškova ne može preći iznos od 12% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije.
Konsultantski troškovi su kao deo opštih troškova prihvatljivi na IPARD programu i to:
- troškovi za izradu poslovnog plana do 2.000 evra.
- troškovi pripreme dokumentacije u skladu sa referentnim cenama na dan odobrenja projekta.
Pravo na IPARD podsticaje može se ostvariti isključivo za investicije koje su realizovane nakon donošenja Rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak koji može da nastane u periodu važenja IPARD programa.
Pravo na IPARD podsticaje ne može da se ostvari za:
1) poreze, uključujući PDV;
2) carine, uvozne i druge dažbine;
3) kupovinu, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata
4) kazne, finansijske penale i sudske troškove;
5) troškove poslovanja;
6) polovne mašine, mehanizaciju i opremu;
7) bankarske troškove, troškove garancija i slične troškove;
8) troškove konverzije, troškove i gubitke u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD, kao i druge čisto fin. troškove;
9) doprinose u naturi;
10) troškove održavanja, amortizacije ili zakupa;
11) troškovi špedicije, puštanje u rad i drugi operativni troškovi
12) nabavku putem lizinga, kompenzacije, asignacije i cesije ili nabavku na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja duga;
13) nabavku predmeta investicije gotovinskim plaćanjem itd.

Ipard

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.