Neprihvatljivi troškovi

Sledeći troškovi neće biti prihvatljivi u okviru IPARD II programa:

 • Porezi, uključujući porez na dodatu vrednost;
 • Carine i uvozne dažbine, ili neke druge dažbine;
 • Kupovina, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li će lizing rezultirati promenom vlasništva, osim ako odredbama IPARD II programa nije drugačije određeno;
 • Kazne, finansijski penali i troškovi parničenja
 • Troškovi poslovanja, osim kada je to opravdano prirodom mere IPARD II programa;
 • Polovna mehanizacija i oprema;
 • Bankarski troškovi, troškovi garancija i slični troškovi;
 • Troškovi konverzije, troškovi i gubici u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD namenskim računom, kao i drugi čisto finansijski troškovi;
 • Doprinosi u naturi;
 • Kupovina poljoprivrednih proizvodnih prava, životinja, jednogodišnjih biljaka i njihova sadnja;
 • Bilo kakvi troškovi održavanja, amortizacije ili zakupa, osim u slučajevima kada to opravdava priroda mere IPARD II programa;
 • Bilo kakav trošak i bilo kakva plaćanja nastala od strane državne administracije prilikom upravljanja i sprovođenja pomoći, odnosno troškovi upravljanja i operativne strukture i, posebno, režijski troškovi, troškovi zakupnine i plate za zaposlene u okviru aktivnosti upravljanja, sprovođenja, nadzora i kontrole, osim u slučajevima kada to opravdava priroda mere IPARD II programa.

Ukoliko Komisija jasno i izričito ne odluči drugačije, sledeći troškovi se takođe smatraju neprihvatljivim:

 • Troškovi projekata koji su, pre završetka, naplaćeni korisnicima ili učesnicima, osim ukoliko primljene nadoknade nisu oduzete od troškova koji se potražuju;
 • Promotivni troškovi, osim onih koji su od zajedničkog interesa;
 • Troškovi korisnika, koji u strukturi vlasništva ima više od 25% javnog kapitala, osim ukoliko Komisija drugačije ne odluči u specifičnom slučaju na osnovu opravdanog zahteva podnetog od strane srpskih vlasti. Komisija će o tome odlučiti u roku od tri meseca nakon prijema zahteva. Izuzeće nije primenljivo na infrastrukturne troškove, LEADER pristup ili ljudski kapital.
Српски језик English Deutsch Magyar Italiano Română Русский Türkçe
Ipard

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.