Skip to main content

Термини позива за ИПАРД 3 програм

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије објавило је план позива за ИПАРД 3 програм за 2024. годину и према плану, ИПАРД 3 програм трајаће све до 2027. године.

Први позив је могућ већ у фебруару за када је најављено расписивање позива за Меру 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава. Ова мера подразумева изградњу и опремање, укључујући подизање нових производних засада воћа и матичних засада виших фитосанитарних категорија са опремањем. Према најави, расписивање позива се очекује у периоду од 12.02.2024. до 12.04.2024.г. а укупни буџет предвиђен за овај позив биће 4,810,960,000.39 динара.

За прву половину 2024. године је планирано расписивање позива и за Меру 3 – Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства. Према најави, расписивање позива се очекује у периоду од 22.04.2024. до 21.06.2024.г. а укупни буџет предвиђен за овај позив биће 6,379,208,000.78 динара.

Након позива за Меру 1 и Меру 3, очекује се и позив за Меру 7 – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања (рурални туризам). Према најави, расписивање позива се очекује у периоду од 01.07.2024. до 16.08.2024.г. а укупни буџет предвиђен за овај позив биће 5,129,608,000.39 динара.

Последњи позиви у 2024.г. биће позиви за Меру 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава. Прво ће ићи позив искључиво за набавку трактора, а према најави, расписивање се очекује у периоду од 02.09.2024. до 18.10.2024.г. а укупни буџет предвиђен за овај позив биће 2,699,136,000.00 динара. Последњи позив за 2024.г. биће за набавку машина, опреме и механизације а према најави, расписивање се очекује у периоду од 18.11.2024. до 27.12.2024.г. а укупни буџет предвиђен за овај позив биће 1,690,084,000.39 динара.

Поступак конкурисања је захтеван и изискује доста времена тако да је потребно на време кренути са припремом документације. Консултантска кућа „СИМ ЦЕРТ“  са 14 консултаната у три регионалне канцеларије у Београду, Новом Саду и Крушевцу покрива територију целе Србије.