Skip to main content

ИПАРД јавни позив за новe тракторe 17.02. - 22.04.2022

понедељак, 14.02.2022
 
Седми јавни позив за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – за инвестиције у набавку новог трактора. Расписан је и рок за подношење захтева за одобравање права на подстицаје је од 17.фебруара 2022. године до 22. априла 2022. године.
 
Висина подстицаја износи од 60 одсто до 80 одсто, у зависности од тога да ли је подносилац млади пољопривредник, и да ли се пољопривредно газдинство односно парцеле газдинства налазе у планинском подручју.
 
Обухваћени су сектори млека, меса, јаја, воћа, поврћа, грожђа и остали усеви (одређене врсте житарица, уљарица и индустријског биља).
 
Износи подстицаја које корисник може да оствари у секторима воћа, поврћа, грожђа и сектору осталих усева могу бити од 5.000 до 700.000 евра, а за секторе млека, меса и јаја од 5.000 до 1.000.000 евра.
 
Предмет овог Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у вези са инвестицијом у набавку нових трактора.
 
По овом Јавном позиву опредељена су средства у износу од приближно 11.5 милиона ЕУР, у складу са Правилником и посебним прописом који уређује расподелу подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.
 

ИПАРД консултанти наше консултатске куће увелико врше припрему ИПАРД захтева везано за овај јавни позив. Подсетићемо да је дошло до измене Закона о пољопривреди и руралном развоју и прописана је обавезна документација коју ИПАРД корисник подноси приликом подношења Захтева за одобравање пројекта за инвестиционе мере у склопу ИПАРД програма те ће се без разматрања одбацивати Захтеви за одобравање пројекта  који су непотпуни.

Најважнија измена настала односи се на  могућност исплате аванса  ИПАРД корисницима у висини до 50% одобреног износа ИПАРД подстицаја, уз достављање банкарске гаранције која одговара износу од 110% захтеваног износа авансне исплате. 

За више информација о јавном позиву ИПАРД трактори можете нас контактирати на бројеве телефона наших канцеларија на страници контакт.


Детаљан текст Јавног позива, правилник и пратећи прилози, доступни су на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs, као и интернет страници Управе за аграрна плаћања http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/.