srendeelhuitrutr
srendeelhuitrutr

Бодовање и рангирање пријава

10 БОДОВА

ако је подносилац захтева земљорадничка задруга или ако је подносилац захтева члан земљорадничке задруге.

15 БОДОВА

- јесте женског пола;
- јесте лице млађе од 40 година;
-за одобравање пројекта у сектору млека има до 50 млечних крава;
-за одобравање пројекта у сектору меса има капацитет објекта до 100 говеда и/или до 500 оваца и коза и/или или до 1.000 свиња.

20 БОДОВА

ако је подносилац захтева сертификован за органску производњу.

25 БОДОВА

ако се место инвестиције налази у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди у складу са посебним прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

IPARD

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.